Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van deze website of de gepresenteerde inhoud geeft aan dat u deze gebruiksvoorwaarden erkent en ermee instemt. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan en te voldoen aan al het voorgaande, mag u onze diensten of website niet bezoeken of gebruiken.

Koppelingen naar andere websites voor fotografen en verwijzingen naar producten en diensten aangeboden door leden, adverteerders of sponsors worden u alleen voor uw gemak verstrekt en vormen geen goedkeuring of goedkeuring door de WPJA van (i) de personen die gekoppelde websites beheren; (ii) de inhoud op gelinkte websites; of (iii) dergelijke producten en diensten van derden. 

Aangezien wij geen controle hebben over of verantwoordelijk zijn voor websites of inhoud die onderhouden wordt via koppelingen, of voor producten en diensten aangeboden door derden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van een van de voorgaande, die u gebruikt en bevestigt. uw eigen risico. De WPJA heeft het recht om naar eigen goeddunken voorwaarden of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. De meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden vindt u hier altijd op deze pagina.

Als bezoeker van onze website erkent u en stemt u ermee in dat het vertrouwen op informatie die beschikbaar is op deze website (of links) geheel op eigen risico is. De WPJA is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of dergelijke producten en diensten van derden.

VOOR FOTOGRAFEN

De WPJA behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsrechten van individuele leden naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.  

De WPJA-site bevat links naar veel websites. We hebben geen controle over de inhoud en kunnen niet garanderen dat deze niet beledigend of verwerpelijk is. We zullen echter links naar websites van leden verwijderen (en het lidmaatschap beëindigen) waarvan wij vinden dat ze ongepast zijn zodra we er kennis van nemen.

De WPJA kan het lidmaatschap zonder kennisgeving beëindigen voor gedrag dat deze richtlijnen schendt, of om een ​​andere reden, en kan de lidmaatschapsprivileges beëindigen en alle ledeninformatie verwijderen voor gedrag dat volgens de WPJA schadelijk is voor het bedrijf van de WPJA, of voor een van de leden zijn gebruikers of partners. Ledenacties (en / of hun websites) die in strijd met deze voorwaarden worden gevonden, kunnen mogelijk onmiddellijk worden verwijderd uit ons WPJA-netwerk. Het volgende is een niet-exclusieve lijst van inhoud en gedrag die onaanvaardbaar zijn op WPJA-lidsites:

Inhoud die links bevat of bevat naar: naaktheid, pornografie, inhoud voor volwassenen of seksueel materiaal.

Alle diensten geleverd door de WPJA mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. Alle afbeeldingen, gegevens of materialen die in strijd zijn met de federale, staats- of gemeentewet van de Verenigde Staten zijn verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerk, intellectuele eigendom, materiaal dat wij als bedreigend of obsceen beschouwen. Daarom zijn voorbeelden van inhoud (of links naar andere sites) zoals deze en niet beperkt tot, verboden door WPJA-leden:

  • Pornografie
  • Auteursrechtelijk beschermd materiaal
  • Materiaal dat grof of obsceen is

Er wordt geen restitutie verleend voor opgezegde lidmaatschappen door de fotograaf.

NIET VOOR SOLICITATIE

In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van trouwfotografiegerichte websites, verkopen we geen toegang tot onze databases met ledeninformatie of gebruikersidentiteiten, -registraties of -gebruik voor welk doel dan ook. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat WPJA.com: 1 is. Niet voor wervingsdoeleinden. 2. Niet voor werving om lidmaatschappen, advertenties, merchandise, diensten of iets anders te kopen. 3. Niet voor het verkrijgen van steun voor welke oorzaak dan ook. 4. Niet voor het werven van liefdadigheidsbijdragen. De ledenlijst is eigendom van WPJA. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of distributie van de informatie in deze map is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WPJA.